Zangavond Keerpunt Nieuw-Lekkerland in ’t Waellant, 13-4-2024

Op D.V. zaterdag 13 april wil Keerpunt Nieuw-Lekkerland de jaarlijkse zangavond rond Pasen houden in de centrale ruimte van het woon-zorgcomplex ’t Waellant. Opnieuw zullen de leden van zanggroep ‘Pro Deo’ hun liederen voor en met ons zingen. Afgelopen jaar deden zij dit ook met passie en overtuiging en wij zijn blij dat zij dit opnieuw willen doen.

We leven in een tijd met veel onrust en zelfs met een oorlog op ons continent. Als je de verhalen vanuit Oekraïne hoort en op je laat inwerken en daartegenover de dreigende taal vanuit Rusland dan doet dat wat met je. Als je dan ook nog de beelden vanuit Gaza ziet en de ellende die daar is dan besef je dat dit niet alleen een strijd om het gebied maar ook een geestelijke strijd is. De mens blijkt ook anno 2024 niet in staat uit zichzelf vrede te brengen, maar heeft redding van Boven nodig.

Het thema van de avond is:  ‘Bang voor de toekomst?’

Een thema dat aanspreekt en ons doet beseffen dat we als mensen vanuit onszelf bang en kwetsbaar zijn. En dat we alleen door Gods genade hoop en uitredding kunnen verwachten. De Here Jezus heeft immers beloofd dat Hij als richter en redder eens uitkomst zal geven en ook de aarde zal herstellen naar zijn oorspronkelijke bedoeling. Als we ons vertrouwen op Jezus als de Christus stellen dan mogen we weten dat Hij ons een behouden toekomst heeft beloofd en dat geeft hoop, moed en kracht!

We mogen daarnaar uitzien en daarom zullen we die avond met elkaar liederen zingen zoals:  ‘Ik vertrouw op Hem, ‘k Ben reizend naar die stad, Wat de toekomst brengen moge en ‘Spoedig zal Hij komen’’. In deze liederen hoor je het vertrouwen op Hem en onze toekomstverwachting.

Als we dat samen uitzingen dan gebeurt er iets . In Psalm 50:23 staat: Wie lof offert eert Mij en baant de weg dat Ik hem Gods heil doe zien. Als wij door onze stem samen Gods naam verheerlijken en ons vertrouwen in Hem belijden dan baant Hij de weg zodat we mogen weten en ervaren dat Hij ons hart verblijdt en wij Zijn heil ontvangen.

U wordt daarom van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te zingen en te beleven.

De avond begint om 19.30 uur en de zaal is vanaf 19.00 uur open. Aan het einde van de avond zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Wij zien uit naar uw komst.

Het organiserend comité., , , ,

Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.