Keerpunt Nieuw-Lekkerland
rainbow

Posts Tagged ‘Zangavond’

Foto’s ‘Zingen met Gideon’

 

 

Zingen in ‘t Waellant met ‘Gideon’

Op D.V. 24 maart wordt in ‘t Waellant traditiegetrouw weer de jaarlijkse zangavond van zanggroep “Gideon”, o.l.v. Dhr. Cor Barten, georganiseerd.

Het thema van de avond is: ‘Wie weg is …… is gezien!!’

Over dit thema zal er een korte meditatie zijn, en natuurlijk is er ook volop gelegenheid om mee te zingen. De liederen staan grotendeels in het teken van de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen.

U bent van harte uitgenodigd om vanaf 19.00 binnen te lopen in het atrium van ‘t Waellant, Ooievaar 10 te Nieuw-Lekkerland.

De aanvang is 19.30.  De toegang is vrij, wel wordt er bij uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Zangavond met Gideon

Zingen met Gideon!

Op zaterdagavond 21 maart 2015 hoopt Keerpunt?! haar jaarlijkse Zangavond te houden in ’t Waellant.

De zanggroep Gideon zal daarbij haar onmisbare diensten verlenen. Het thema van deze avond is “Jezus leeft in eeuwigheid!”

In het atrium van ‘t Waellant willen we luisteren naar het koor en meezingen over de lijdenstijd en de opgestane Heer.

Het spreekt vanzelf dat het ook voor de bewoners van ’t Waellant een bijzondere gebeurtenis is, om met zoveel mensen te kunnen meezingen. Waar sommigen niet naar een kerk kunnen of willen is dit een unieke kans om toch iets van het Paasevangelie met hen te delen en om weer eens in een grote groep mee te kunnen zingen!

We beginnen om 19.30 uur en hopen om 20.45 uur een kopje koffie/thee in te schenken voor u! De toegang voor de avond is gratis; er is wel een collecte ter bestrijding van de kosten.

We nodigen oud en jong uit, om hun stem te laten horen en blijk te geven van hun betrokkenheid bij de Heer van de Opstanding en bij mensen.

Hartelijk welkom!

poster Gideon zangavond 21 mrt 2015

Gideon zangavond 21 maart 2015

Black Gospel is ‘opsteker voor het geloof’

NIEUW-LEKKERLAND – Genieten van een uitvoering met opzwepende Black Gospel muziek? Of zelf meezingen in een gelegenheidskoor? Het is mogelijk tijdens de Black Gospel Workshop in de eerste week van juni. Want; iedereen kan meedoen!
Organisatie van het muzikale project is in handen van Keerpunt, het interkerkelijke samenwerkingsverband van Nieuw-Lekkerland. Zij hebben niemand minder dan Edith Casteleyn ingeschakeld om tijdens twee oefenavonden en een generale repetitie een gelegenheidskoor voor te bereiden op het zingen van de kenmerkende Black Gospelmuziek. Edith Casteleyn is dirigente van vier grote Nederlandse koren en heeft ruime ervaring in het verzorgen van Black Gospel Workshops.

Iedereen die van zingen houdt en van het genre van de Black Gospel met zijn opzwepende ritmes van de jazz, soul en bluesmuziek, is welkom. “We zoeken enthousiaste mensen, dat is eigenlijk de enige vereiste”, vertelt Henriëtte Janse van het Keerpunt over de deelnemers. Mensen hoeven geen Engels te kunnen spreken om hieraan mee te kunnen doen. Er moeten natuurlijk wel Engelse teksten geleerd worden, maar dat is heel beperkt. Er worden zestien nummers gezongen en alle Engelse teksten van die nummers passen op één A4-tje.

Henriëtte: “Een belangrijk onderdeel van de Black Gospel zijn de bewegingen. Die maken onderdeel uit van de muziek. Ook dat moet geen obstakel zijn voor mensen om mee te doen. De een heeft dat nu eenmaal meer in zich dan de ander.”

Enthousiasme
Ze benadrukt nogmaals dat enthousiasme het belangrijkste is. Het maakt zelfs niet uit of de deelnemers naar de kerk gaan of gelovig zijn. “Het deelnemen aan deze workshop kan juist een opsteker betekenen voor je geloof, zodat het vuur van het geloof weer gaat branden”, aldus Henriëtte. “En daarnaast is het natuurlijk heel leuk om met elkaar te zingen en deze bijzondere muziek en nieuwe mensen te leren kennen!”

Nog meer aanmeldingen
De workshop staat open voor iedereen van veertien jaar en ouder. Deelnemers kunnen zich opgeven om als koorzanger of solist op te treden. Er zijn op dit moment al voldoende solisten, maar er kunnen er altijd meer bij.

De oefenavonden zijn op dinsdag 1 en donderdag 3 juni en de generale repetitie is op zaterdagmiddag 5 juni. Daarna volgt op zaterdagavond 5 juni een echt concert met publiek en professionele muzikanten. Alles vindt plaats in de Ontmoetingskerk te Nieuw-Lekkerland. Opgeven kan bij Henriëtte Janse via c.janse@planet.nl of 0184-684576, het liefst voor 17 mei.

Kosten voor de deelnemers bedragen 43 euro.

Bron: het Kontakt

‘Verschillende achtergronden maar hetzelfde doel’

NIEUW-LEKKERLAND – ”Op de momenten dat je samen bidt merk je geen verschil. We hebben verschillende achtergronden, maar hetzelfde doel.” Aldus Nieuw-Lekkerlander Anton Verweij. Hij maakt deel uit van de stuurgroep van Keerpunt, een interkerkelijk samenwerkingsverband tussen vijf kerkgenootschappen in het rivierdorp. ”Je gaat gemakkelijker en opener met elkaar om. Door als eenheid naar buiten te treden bereik je meer.”

Door Erik de Bruin
De samenwerking is met name gericht op evangelisatie. Verweij: ”Ik denk dat voor elke christen een taak is weggelegd niet alleen naar de kerk te gaan, maar ook over het geloof te vertellen. Ik vind dat fantastisch om te doen. Waar je zelf vol van bent wil je delen met anderen.” Aart-Jan van Ek, die ook deel uitmaakt van de stuurgroep, ervaart hetzelfde: “Geloven geeft rust en sterkt het zelfvertrouwen. Ondanks de puinhoop die de mensheid soms veroorzaakt geeft God ons altijd de mogelijkheid bij hem te komen. Het is mooi Zijn liefde te ervaren en in de wetenschap te leven dat er eeuwige dingen zijn.”

Eenheid
Keerpunt werd in het leven geroepen vlak voor de millenniumwisseling. Van Ek: “Degene die de naam heeft bedacht heeft een link gelegd met het aanbreken van een nieuwe tijd. De millenniumwisseling werd door menigeen beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis. Laten wij dan een keerpunt zijn in iemands leven.” Het was een opvallende ontwikkeling in een tijd waarin juist de verdeeldheid in geloof in het voetlicht kwam stond en tot botsingen en zelfs versplintering leidde. Aan de totstandkoming van de interkerkelijke samenwerking en het besluit in gezamenlijkheid een grote tentactie op te zetten gingen volgens Van Ek ‘bijzondere’ avonden vooraf. “Avonden waarin het nodige werd gezegd en waarin over en weer verwijten werden gemaakt. Maar het was goed dat het werd gezegd en dat we tot de conclusie zijn gekomen dat we ondanks alle verschillen wél hetzelfde doel hebben. Naar buiten toe heeft het meer zin als eenheid te fungeren. Het maakt het ook een stuk gemakkelijker als je bij mensen voor de deur staat. Vroeger kreeg je steevast de vraag: van welke kerk ben je? Als je dan uitlegt dat je namens verschillende kerken komt die gezamenlijk iets hebben georganiseerd kom je beter over. Men heeft ons terecht verweten dat we verdeeld waren geraakt.”

Activiteiten
Keerpunt gaf meteen zijn visitekaartje af met een groots opgezette tentweek in het millenniumjaar. In 2007 kreeg de tentactie een vervolg. Over een nieuwe tentactie is nog niet gesproken. Wél zijn allerlei activiteiten tot volle bloei gekomen. Zoals de Alphacursus die elk jaar wordt gehouden. Jaarlijks vinden ongeveer vijf gebedssamenkomsten plaats en onder de vlag van Keerpunt is de zelfstandige club Ontmoeting met Vrouwen ontstaan. Zaterdagmiddag 18 april wordt in de Maranathakerk een interactieve theatervoorstelling gegeven waarin kinderen het Bijbelse Paasverhaal aanschouwen en op het podium worden gelokt dit verhaal na te spelen. Van Ek: “We hopen dat de kinderen samen met hun broertjes, zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s komen en ook hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Bij de jeugdclubs van de verschillende kerken is ongeveer veertig procent buitenkerkelijk. Met zulke activiteiten breng je veel mensen in aanraking met het geloof. Of het vruchten afwerpt is moeilijk te meten. Wat we wel merken is dat veel mensen weer zoekende zijn. Met name ouderen. Pasgeleden heeft de zanggroep Gideon gezongen in ‘t Waellant. Ze zongen evangelisatieliedjes uit de jaren vijftig. Ook mensen die het geloof zijn kwijtgeraakt toonden belangstelling.”

Fotobijschrift: “Waar je zelf vol van bent wil je delen met anderen.” Links Anton Verweij en rechts Aart-Jan van Ek.

Bron: de Klaroen