Keerpunt Nieuw-Lekkerland
rainbow

Bidstond Keerpunt

D.v. zaterdag 20 mei is er weer een bidstond van 19.00 tot 20:00 uur.

Met elkaar willen we bidden en danken, o.a. voor de activiteiten van Keerpunt, maar ook voor ons dorp en voor de wereld.

Het thema is:  Wandelen met God.

De samenkomst zal in de Maranatha, Mattenbies 1,  zijn.

U / jij bent van harte welkom!

 

Pinksterpad 5 juni 2017

 

 

Pinksterpad, een inspirerende wandeltocht

Graag willen we u als Keerpunt-werkgroep meer informatie geven omtrent deze nieuwe activiteit.

Het Pinksterpad is een inspirerende wandeltocht, op de middag van Tweede Pinksterdag. Onderweg krijgt u zo nu en dan iets aangereikt; een foto, een gedicht, een spreuk of iets anders dat aanleiding geeft tot gesprek.

Het Pinksterpad is in 2011 voor de eerste keer georganiseerd door een samenwerking van de IZB en  kerken op Goeree-Overflakkee.

De eerste aflevering van het Pinksterpad trok zo’n 300 bezoekers. Niet alleen mensen ‘van het eiland’, maar ook uit andere delen van Nederland. Sindsdien is het een jaarlijks terugkerende activiteit op dat eiland.

Deelnemers lopen van kerk naar kerk. De uitvoering verschilt per plaats.

Deelname is gratis. De tocht is toegankelijk voor alle leeftijden en liefst ook voor kinderwagens en rolstoelen. Er is keuze tussen een korte en een langere wandeltocht. (te weten 5 en 12 km.)  Het Pinksterpad wordt inmiddels op enkele plaatsen in het land georganiseerd.

Wat zijn de plannen in Nieuw-Lekkerland?

Op Tweede Pinksterdag, 5 Juni 2017, hopen we voor de eerste keer deze tocht te gaan houden in de prachtige omgeving van ons dorp. Er zijn 2 routes gemaakt waarbij we verschillende van onze deelnemende kerken willen aandoen. De korte route blijft binnen het dorp, de langere route loopt ook een stukje richting de molens van Kinderdijk. We hopen met diverse, kleine activiteiten in de kerken een beeld te geven van deze gemeenten en daarnaast ook openheid en gastvrijheid te tonen. Zo hebben we kerkgebouwen als rustpunt op de routes gekozen, waar u een kop koffie kunt krijgen of bijvoorbeeld naar een muziekstuk kunt luisteren. Ook is de korenmolen de Regt te bezoeken.

Begin- en eindpunt van de tocht zal zijn in de Maranatha kerk aan de Mattenbies 1.

Om 13:15uur wordt u welkom geheten en krijgt u een korte uitleg bij de wandelroutes.

Door jeugdleden zal onderweg een spel gehouden worden voor de kinderen in de korte route.

We hopen u alvast een beetje opgewarmd te hebben en zien u graag op maandag 5 Juni!

Inschrijven/opgeven is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: geralda_kraal@hotmail.com

 

Zingen in ‘t Waellant met Gideon

Ontbijt met vrouwen – 11 maart 2017

Week van gebed 2017

wvg-adv-staand-2017-mnl-versie

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God, maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

In 2017 staat de landelijke Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korinthiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over “de liefde die ons drijft” (vers 14).

De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar de hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten rondom de Liefde van Christus.

We nodigen u van harte uit om mee te komen bidden tijdens deze Week van Gebed, plaatselijk georganiseerd door Keerpunt, in samenwerking met enkele plaatselijke kerken.

Maandag 16 januari       Gereformeerde Ontmoetingskerk

Dinsdag, 17 januari       Herv. Gemeente Maranatha

Woensdag, 18 januari   Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Hoeksteen

Donderdag, 19 januari Vrije Baptistengemeente, Maranatha-kerk

Vrijdag, 20 januari       Herv. Gem. Kinderdijk-Middelweg, Rehoboth

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Bidt u met ons mee?