Keerpunt Nieuw-Lekkerland
rainbow

Wie zijn wij

Keerpunt Nieuw-Lekkerland is de interkerkelijke evangelisatiewerkgroep van de Hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg, Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Hervormde gemeente Maranatha, Vrije baptistengemeente en de Gereformeerde Ontmoetingskerk.

 • Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) (De Hoeksteen)
  Vonckstraat 13
  2957GJ NIEUW-LEKKERLAND
 • Gereformeerde Ontmoetingskerk
  Lekdijk 219
  2957CH NIEUW-LEKKERLAND
 • Hervormde Gemeente Kinderdijk/Middelweg (Rehoboth)
  Planetenlaan 30
  2957SN NIEUW-LEKKERLAND
 • Hervormde Gemeente Maranatha
  Mattenbies 1
  2957RJ NIEUW-LEKKERLAND
 • Vrije Baptistengemeente Nieuw-Lekkerland
  Mattenbies 1
  2957RJ NIEUW-LEKKERLAND

Klik hier voor een overzicht van alle kerken in Nieuw-Lekkerland

Onderstaand vindt u de tekst van een brochure die we hebben opgesteld met daarin wat meer informatie over het ontstaan en het doel van Keerpunt Nieuw-Lekkerland.

Keerpunt Nieuw-Lekkerland is de interkerkelijke evangelisatiewerkgroep van de volgende kerken:

 • Hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Hoeksteen)
 • Hervormde gemeente Maranatha
 • Vrije Baptistengemeente
 • Gereformeerde Ontmoetingskerk.

Met onze verschillende achtergronden en belevingsvormen, zijn wij het over één ding eens: Het Evangelie van Jezus Christus moet worden bekendgemaakt aan iedereen. Samen willen wij in Nieuw-Lekkerland aan deze taak invulling geven.

Keerpunt is eind jaren ’90 ontstaan uit het verlangen van een aantal christenen om Nieuw-Lekkerland te bereiken met het Evangelie. Zoveel mogelijk christelijke gemeenten uit ons dorp zijn hiervoor benaderd, met de tentactie ”Keerpunt 2000!?” als resultaat. Uit deze tentactie is een platform ontstaan met vertegenwoordigers van diverse kerkelijke gemeenten.

Onze naam

De naam Keerpunt is bedacht door mw. C. Erkelens en gaf in het jaar 2000 een heldere en diepgaande inhoud aan de tentactie. Dat jaar, een keerpunt in de geschiedenis, waar door velen verlangend naar werd uitgekeken, maar waar even zo velen met angst tegenop zagen. Een keerpunt, wilden en willen wij onze dorpsgenoten aanbieden. Ruil een leven voor jezelf in voor een leven met en voor Jezus, onze Heer.

Ons geloof

Alle gemeenten die aan Keerpunt deelnemen, belijden met de Apostolische geloofsbelijdenis:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het vlees;
 12. en een eeuwig leven.

Ons doel

De opdracht door de Heer Jezus gegeven in Mattheüs 28: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vaders en van de Zoon en van de Heiligen Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”, daaraan wil Keerpunt invulling geven.

Het tweede doel van Keerpunt is het bevorderen van de samenwerking tussen de plaatselijke kerken en christenen. Hiermee willen wij invulling geven aan het gebed van onze Heer Jezus in Johannes 17: “Opdat zij allen één zijn, zoals Wij”. De wereld moet weten en zien dat wij één zijn.

Gebed als basis

Het verlangen om het Evangelie te delen met anderen komt voort uit de relatie met God. Basis van deze relatie is het contact met Hem. Het lezen in zijn Woord, het delen van alles wat ons bezighoudt met Hem in het gebed; dat gebed staat dan ook aan de basis van al onze activiteiten.

Onze activiteiten

In de jaren 2000 en 2007 waren er de tentacties, waar u ons wellicht van kent, met daarin o.a. de Vakantiebijbelweek, kindermiddag, vrouwenochtend, jongerenavond, praise-avond, samenzang, concerten en discussieprogramma’s.

Naast deze tentacties zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten.

 • Ontmoeting met vrouwen
 • Ontbijt met vrouwen
 • Alpha-cursus voor volwassenen
 • Week van gebed
 • Gebedssamenkomsten
 • Zangavond in ’t Waellant met gospelkoor Gideon

Keerpunt streeft er ook naar om steeds nieuwe activiteiten te ontwikkelen. U kunt hierover, en over de bestaande activiteiten, meer lezen op onze website: www.keerpuntnieuwlekkerland.nl.

Onze organisatie

De activiteiten van Keerpunt worden georganiseerd door een vaste groep van ongeveer 20 personen. De meesten zijn vertegenwoordigers van de evangelisatiecommissies van de deelnemende gemeenten. De groep wordt aangevuld met leden die op persoonlijke titel hun medewerking verlenen. Keerpunt organiseert haar activiteiten zelfstandig en rapporteert naar de evangelisatiecommissies en/of kerkenraden. Nieuwe vormen van activiteiten worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de kerken- en oudstenraden.

Waarom wij dit allemaal aan u vertellen

U, als lezer van deze brochure, wij allen, hebben de taak te getuigen van wat en Wie ons beweegt. Ieder doet dit met de hem/haar gegeven talenten en gaven en op een manier die bij hem/haar past.

Wij leven als christenen te midden van mensen die onze Heer nog niet kennen. Van wie zouden zij het goede nieuws moeten horen, als het niet van ons is? Juist daarom organiseren wij graag activiteiten waar u uw familie, vrienden, buren mee naar toe kunt nemen.

Naast de directe verkondiging van het Woord, is Keerpunt ervan overtuigd dat evangelisatie altijd gepaard gaat met onze opstelling als christen in de praktijk. Draaien wij rond in eigen kring of laten we de liefde van God zien aan de mensen in onze omgeving? Zijn wij zichtbaar, bereikbaar voor de ander? Staan wij open voor hem of haar en zijn we beschikbaar om werkelijk te investeren in de ander als persoon?

Samen meer!

Evangeliseren is delen en is vermenigvuldiging. Deel uw ideeën met ons, deel uw talenten en gaven. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om samen te werken tot de uitbreiding van het Koninkrijk van God.

Uw steun, van harte welkom

Als u wilt kunt u ons steunen. Dat kan op drie manieren.

 1. Allereerst door ons, en onze dorpsgenoten, op te nemen in uw gebeden.
 2. Ten tweede door u bij ons aan te melden als vrijwilliger. Wij zoeken mensen die willen helpen bij het uitvoeren en organiseren van onze activiteiten. U bepaalt zelf wat u wilt doen en hoe vaak u dat wilt.
 3. Als derde en laatste kunt u ons financieel steunen. Door een gift over te maken op het bankrekeningnummer NL26RABO0308706064 t.n.v. Keerpunt Nieuw-Lekkerland. U kunt zich ook aanmelden als donateur en ons steunen met een vast bedrag per maand of per jaar.

Op de hoogte blijven?

Wij houden u graag op de hoogte van onze activiteiten. U kunt deze vinden op onze website www.keerpuntnieuwlekkerland.nl of u kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Emailen kan via:

info@keerpuntnieuwlekkerland.nl.

Telefonische inlichtingen: Anton Verweij, tel. 0184-682357 / 0653205928.

Ja, ik voel mij aangesproken en geef mij op:- als vrijwilliger

– als donateur

– voor de nieuwsbrief

Naam:                          ——————————-

Adres:                           ——————————-

Pc + woonplaats:       ——————————-

Tel. :                             ——————————-

Email:                          ——————————–