Bidstonden

Bidden en danken

Met u en met jou willen we bidden en danken voor activiteiten van Keerpunt, voor al het evangelisatiewerk, voor onze kerken, voor ons dorp, voor Nederland, voor de wereld en voor alles wat ons bezighoudt.


Bidstond 2024


Van harte welkom bij de bidstond!

Nacht van gebed 2024


‘Gebed is niet de voorbereiding op de strijd maar het is de strijd’. Deze uitspraak werd eerder gedaan door Anne van der Bijl, de meest bekende man van Stichting Open Doors. Hij was jarenlang betrokken bij het werk van Open Doors en mocht zijn leven inzetten voor vervolgde christenen. Hij overleed in september 2022. Diezelfde […]

Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.