Keerpunt Nieuw-Lekkerland
rainbow

Posts Tagged ‘‘t Waellant’

Zangavond met Gideon

Zingen met Gideon!

Op zaterdagavond 21 maart 2015 hoopt Keerpunt?! haar jaarlijkse Zangavond te houden in ’t Waellant.

De zanggroep Gideon zal daarbij haar onmisbare diensten verlenen. Het thema van deze avond is “Jezus leeft in eeuwigheid!”

In het atrium van ‘t Waellant willen we luisteren naar het koor en meezingen over de lijdenstijd en de opgestane Heer.

Het spreekt vanzelf dat het ook voor de bewoners van ’t Waellant een bijzondere gebeurtenis is, om met zoveel mensen te kunnen meezingen. Waar sommigen niet naar een kerk kunnen of willen is dit een unieke kans om toch iets van het Paasevangelie met hen te delen en om weer eens in een grote groep mee te kunnen zingen!

We beginnen om 19.30 uur en hopen om 20.45 uur een kopje koffie/thee in te schenken voor u! De toegang voor de avond is gratis; er is wel een collecte ter bestrijding van de kosten.

We nodigen oud en jong uit, om hun stem te laten horen en blijk te geven van hun betrokkenheid bij de Heer van de Opstanding en bij mensen.

Hartelijk welkom!

poster Gideon zangavond 21 mrt 2015

Gideon zangavond 21 maart 2015

Zangavond met Gideon

 
Op zaterdagavond 16 april is er de jaarlijkse zangavond met Zanggroep Gideon. Er zullen veel Paasliederen met elkaar gezongen worden. De organisatie is in handen van Keerpunt.
 
Locatie: ‘t Waellant. Aanvang: 19.30 uur. Het thema is: ‘Heilig Lam van God’. De meditatie wordt verzorgd door Anton Verweij.
 
Na afloop is er de gelegenheid een kopje koffie/thee met elkaar te drinken. Bovendien kunt u DVD/CD’s kopen van de Zanggroep Gideon.
 
Jong en oud is van harte welkom!

Zangavond met koor Gideon

Keerpunt nodigt u van harte uit om te komen luisteren, maar vooral om mee te komen zingen want alweer voor de tiende keer zingt het koor Gideon onder leiding van Cor Barten in ’t Waellant aan de Ooievaar in Nieuw- Lekkerland.

Op D.V. Zaterdag 28 Maart a.s., aanvang 19.30 uur

Als thema is gekozen Kruis punt. Dit naar aanleiding van de vraag: Waarom Pasen?
Jan de Jong zal een korte meditatie houden.
Na afloop is er gelegenheid een kopje koffie en/of thee te drinken en gezellig na te praten.
Ook is er dan de mogelijkheid cd’s van Gideon te kopen.
Toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de kosten.
Het is heel fijn om, ook op deze manier, stil te staan bij het feest van Pasen.
Om te gedenken aan het feit dat de Here Jezus ons heeft vrij gekocht. Bevrijdt van de macht van de zonde, bevrijdt om, in Hem, als kind van de Vader te leven en Hem te dienen met ons leven. Het samen uit te zingen en uit te dragen.
Daarom Pasen!

Samenzang met Zanggroep Gideon “Eens, voor altijd”

Zaterdag 15 maart 2008 wordt er door Keerpunt Nieuw-Lekkerland de jaarlijkse samenzangavond in ‘t Waellant aan de Ooievaar te Nieuw-Lekkerland georganiseerd.

De aanvang van de avond is 19.30 uur en medewerking zal verleend worden door Zanggroep Gideon.
De toegang gratis, er is wel een collecte voor de kosten van deze avond.

U wordt van harte uitgenodigd om na afloop een kopje koffie of thee te blijven drinken. Er is ook gelegenheid om cd’s van Gideon te kopen.
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om op eigen gelegenheid te komen, belt u dan voor vrijdag 14 Maart 14.00 uur naar tel 0184-683020.
U bent allen van harte welkom.

Locatie Zeskamp gewijzigd

De locatie voor de zeskamp is gewijzigd van bij ‘t Waellant naar het terrein van Korteland en rondom de Tent!