‘Verschillende achtergronden maar hetzelfde doel’

7121464_7120236
“Waar je zelf vol van bent wil je delen met anderen.” Links Anton Verweij en rechts Aart-Jan van Ek

”Op de momenten dat je samen bidt merk je geen verschil. We hebben verschillende achtergronden, maar hetzelfde doel.” Aldus Nieuw-Lekkerlander Anton Verweij. Hij maakt deel uit van de stuurgroep van Keerpunt, een interkerkelijk samenwerkingsverband tussen vijf kerkgenootschappen in het rivierdorp. ”Je gaat gemakkelijker en opener met elkaar om. Door als eenheid naar buiten te treden bereik je meer.”

Door Erik de Bruin
De samenwerking is met name gericht op evangelisatie. Verweij: ”Ik denk dat voor elke christen een taak is weggelegd niet alleen naar de kerk te gaan, maar ook over het geloof te vertellen. Ik vind dat fantastisch om te doen. Waar je zelf vol van bent wil je delen met anderen.” Aart-Jan van Ek, die ook deel uitmaakt van de stuurgroep, ervaart hetzelfde: “Geloven geeft rust en sterkt het zelfvertrouwen. Ondanks de puinhoop die de mensheid soms veroorzaakt geeft God ons altijd de mogelijkheid bij hem te komen. Het is mooi Zijn liefde te ervaren en in de wetenschap te leven dat er eeuwige dingen zijn.”

Eenheid

Keerpunt werd in het leven geroepen vlak voor de millenniumwisseling. Van Ek: “Degene die de naam heeft bedacht heeft een link gelegd met het aanbreken van een nieuwe tijd. De millenniumwisseling werd door menigeen beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis. Laten wij dan een keerpunt zijn in iemands leven.” Het was een opvallende ontwikkeling in een tijd waarin juist de verdeeldheid in geloof in het voetlicht kwam stond en tot botsingen en zelfs versplintering leidde. Aan de totstandkoming van de interkerkelijke samenwerking en het besluit in gezamenlijkheid een grote tentactie op te zetten gingen volgens Van Ek ‘bijzondere’ avonden vooraf. “Avonden waarin het nodige werd gezegd en waarin over en weer verwijten werden gemaakt. Maar het was goed dat het werd gezegd en dat we tot de conclusie zijn gekomen dat we ondanks alle verschillen wél hetzelfde doel hebben. Naar buiten toe heeft het meer zin als eenheid te fungeren. Het maakt het ook een stuk gemakkelijker als je bij mensen voor de deur staat. Vroeger kreeg je steevast de vraag: van welke kerk ben je? Als je dan uitlegt dat je namens verschillende kerken komt die gezamenlijk iets hebben georganiseerd kom je beter over. Men heeft ons terecht verweten dat we verdeeld waren geraakt.”

Activiteiten

Keerpunt gaf meteen zijn visitekaartje af met een groots opgezette tentweek in het millenniumjaar. In 2007 kreeg de tentactie een vervolg. Over een nieuwe tentactie is nog niet gesproken. Wél zijn allerlei activiteiten tot volle bloei gekomen. Zoals de Alphacursus die elk jaar wordt gehouden. Jaarlijks vinden ongeveer vijf gebedssamenkomsten plaats en onder de vlag van Keerpunt is de zelfstandige club Ontmoeting met Vrouwen ontstaan. Zaterdagmiddag 18 april wordt in de Maranathakerk een interactieve theatervoorstelling gegeven waarin kinderen het Bijbelse Paasverhaal aanschouwen en op het podium worden gelokt dit verhaal na te spelen. Van Ek: “We hopen dat de kinderen samen met hun broertjes, zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s komen en ook hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Bij de jeugdclubs van de verschillende kerken is ongeveer veertig procent buitenkerkelijk. Met zulke activiteiten breng je veel mensen in aanraking met het geloof. Of het vruchten afwerpt is moeilijk te meten. Wat we wel merken is dat veel mensen weer zoekende zijn. Met name ouderen. Pasgeleden heeft de zanggroep Gideon gezongen in ’t Waellant. Ze zongen evangelisatieliedjes uit de jaren vijftig. Ook mensen die het geloof zijn kwijtgeraakt toonden belangstelling.”

Bron: de Klaroen, , , , , , , ,

Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.