Week van Gebed 2008

Bidden met open handen

Het thema van de nationale gebedsweek(19 –26 januari 2008) is dit jaar: BIDDEN MET OPEN HANDEN

Bidden en bezinnen gaan in de Week van Gebed hand in hand. Dit jaar aan de hand van het thema: Bidden met open handen. Handen die zich uitstrekken naar God: in dankgebed, lofprijs en aanbidding. En handen die zich uitstrekken naar de mensen om ons heen: in voorbede, maar ook praktisch! Hierbij laten we ons inspireren en leiden door de handen van Jezus. Aan het begin van het jaar willen we alles wat ons bezig houdt in Gods handen leggen. Hierbij staan we stil bij wat we in de Bijbel leren over de handen van Jezus. We steken in bij de biddende handen van Jezus. Daarna volgen we Jezus’ helpende en dienende handen en besluiten met een bezinning op de aanwezigheid en zichtbaarheid van Jezus’ handen in onze eigen leefwereld.
Keerpunt organiseert ter afsluiting van deze gebedsweek een bidstond.
Zaterdag 26 januari 2008 wordt deze gehouden in de Ontmoetingskerk (gewijzigde locatie, was voorheen Maranatha Kerk).
We beginnen om 19:00 uur en duurt tot 20:00 uur.

Wij heten u allen van harte welkom deze bidstond bij te wonen., , , , , ,

Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.