Bidstond door vijftal kerken

Wie volgt…….

Evangelisatiewerkgroep Keerpunt!? houdt zaterdag 19 april een bidstond in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Rehoboth aan de Planetenlaan. Aanvang om 19.00 uur. De bidstond duurt ongeveer een uur. Het thema is “ Wie volgt…….”. De bedoeling is dat er een korte meditatie wordt gehouden. “Er wordt ook gezongen en we besteden de meeste tijd aan het bidden en danken met elkaar. De Here God wil gebeden zijn en Hem komt toe alle eer en dank.” Keerpunt!? is een evangelisatiewerkgroep waarin de volgende kerken zijn betrokken: Hervormde Gemeente Rehoboth, Gereformeerde Ontmoetingskerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen, Vrije Baptisten Gemeente en Hervormde Gemeente Maranatha., , , , , , , , ,

Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.