Bidstond Keerpunt

D.v. zaterdag 20 mei is er weer een bidstond van 19.00 tot 20:00 uur.

Met elkaar willen we bidden en danken, o.a. voor de activiteiten van Keerpunt, maar ook voor ons dorp en voor de wereld.

Het thema is:  Wandelen met God.

De samenkomst zal in de Maranatha, Mattenbies 1,  zijn.

U / jij bent van harte welkom!

 Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.