Bidstond 2023

Op D.V. zaterdag 7 oktober van 19.00 tot 20.00 uur willen we in de Ontmoetingskerk aan de Dorpslaan een bidstond houden vanuit de samenwerkende kerken binnen Keerpunt Nieuw-Lekkerland. Wat is er veel om voor de bidden maar ook om God te danken. Als we dit samen doen mogen we weten dat we Hem daarmee eren en elkaar tot zegen kunnen zijn. Samen bidden maakt je rijker! Het thema is: ‘bidden maakt je rijk!’

Het is natuurlijk een andere rijkdom dan die de wereld ons kan geven . In Filippenzen 4: 6b-7 staat: Bidt tot God wat er ook gebeurt. En dank Hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dit is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus (BGT)

Wat prachtig om te ontdekken dat God ons aanmoedigt om te bidden en zijn beloften daaraan verbindt. Dat willen we deze avond daarom ook doen. God danken en Hem vragen dat Hij ons de weg wil wijzen en wil zegenen in het werk dat we in Zijn Koninkrijk mogen doen zodat het evangelie ook in onze omgeving verspreid zal blijven worden en mensen het geheim van de vrede uit Filipp. 4: 7 mogen leren kennen. Na afloop kan er een kopje koffie of thee worden gedronken met elkaar. We nodigen iedereen van harte uit om aan deze bidstond deel te nemen want: ‘bidden maakt je rijk!’  , , , , ,

Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.