Verslag ‘Ontmoeting met vrouwen’ d.d. 25 oktober 2017

Spreekster: Karien Geluk
Thema: ‘De strijd in je denken’

Een mooie ochtend in de Maranathakerk waarbij zo’n 60 vrouwen aanwezig waren.
Karien Geluk hield een toespraak over het thema ‘de strijd in je denken’. Ben je evenwichtig? Zelfverzekerd? Ben je gelukkig, sociaal vaardig en stressbestendig? Waar hebben wij het vaak moeilijk mee? Met het accepteren van onszelf zoals we zijn, het accepteren van anderen zoals ze zijn en het accepteren van de omstandigheden zoals deze zich aandienen. Wie erin zou slagen zichzelf, de anderen en de dingen om zich heen onvoorwaardelijk te accepteren, zou veel meer in balans zijn: evenwichtiger, stressbestendiger, zelfverzekerder, socialer en gelukkiger dan nu vaak het geval is. Daarvoor is het nodig dat wij zicht krijgen op de mechanismen die een dergelijke onevenwichtigheid in stand houden. De sleutel/strijd ligt in ons denken. Het zijn niet de gebeurtenissen die bepalen hoe we ons voelen en wat we vervolgend doen, maar onze gedachten over de gebeurtenissen.
Wat is je identiteit, je ziel, je diepste ik, eigenwaarde, zelfbeeld. Het betekent eigenlijk: ergens betekenis aan kunnen geven. Je bent in staat om iets waar te nemen en vervolgens er iets van te vinden. Goed, fout, waardevol, waardeloos, prachtig, foeilelijk.
Door hoe je bent opgegroeid, wat je in je leven hebt meegemaakt is je identiteit gevormd. Ergens betekenis aan kunnen geven of iets beoordelen is dus de basis onder je identiteit. Je identiteit heeft voedsel nodig…..
Een vrouw wordt mooi als ze weet dat ze geliefd is. En daarvoor hoef je niet op een man te wachten. Want God is een God van relatie, Hij verlangt naar een relatie met ons.
Richteren 5: 31 lied van Deborah: ‘Wie Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht .’

Vervolgens hadden we per tafel een aantal kaartjes van het spel ‘kaarten op tafel’ waarmee we in gesprek kwamen. Daarna bespraken we de vragen/stellingen die Karien had opgesteld. Er waren mooie, verdiepende gesprekken.

Andrea Vink uit Langerak verzorgde de muziek. Zij begeleidde de samenzang en zong een aantal sololiederen.

Uit de reactieformulieren bleek dat de ochtend erg gewaardeerd was en als bemoedigend, stimulerend en leerzaam werd gevonden.

Het is mogelijk de ochtend terug te luisteren via: http://kerkdienstgemist.nl/assets/106#.Wfsw–_ia70.Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.