Paaszangavond 16 maart

Zingen met Gideon!

Op zaterdagavond 16 maart 2013 hoopt de Interkerkelijke Samenwerking Keerpunt haar jaarlijkse Paaszangavond te houden in

Woon-zorgcentrum  ’t Waellant’, aan de Ooievaar te Nieuw-Lekkerland. De zanggroep Gideon zal daarbij opnieuw haar onmisbare diensten verlenen. Het thema van deze avond is “Jezus Christus, Overwinnaar!”

De Zangavond is voor veel mensen een bekend gebeuren, waarbij een nog steeds groeiend aantal deelnemers een plaats vind in het atrium van het Waellant. In de Lijdenstijd samen, op een huiselijke manier, liederen zingen en hiermee onze verbondenheid tonen met God en elkaar is hartverwarmend. De Zanggroep Gideon zorgt door haar instrumentenkeuze en uitstraling dat mensen zich thuis voelen! Het meezingen is minstens zo belangrijk als de muziek die aangeboden wordt. Dirigent Cor Barten weet steeds weer de juiste toon te treffen.

Het spreekt vanzelf dat het ook voor de bewoners van “’t Waellant” een bijzondere gebeurtenis is, om met zoveel mensen te kunnen meezingen. Waar velen niet naar een kerk kunnen of willen is dit een unieke kans om toch iets van het Paasevangelie met hen te delen; om met hen weer eens in een grote groep mee te zingen!

We beginnen om 19.30 uur en hopen om 20.45 uur een kopje koffie/thee in te schenken voor u! De avond is gratis; er is wel een collecte ter bestrijding van de kosten.

We nodigen oud en jong uit, om hun stem te laten horen en op een eenvoudige manier blijk te geven van hun betrokkenheid bij de Heer van de Opstanding en bij mensen.

Hartelijk welkom!Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.