Week van gebed 2022

Week van gebed 2022, Licht in het duister

Licht in het duister

Begin volgend jaar, van 16 t/m 23 januari 2022, is er weer de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid. Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Het thema is deze keer ‘Licht in het duister’.

Gebedsbijeenkomsten in Nieuw-Lekkerland

Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema, Licht in het duister, is dit jaar aangedragen door christenen uit het Midden-Oosten. Ook in Nieuw-Lekkerland zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten.

Gebedsweek

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema Licht in het duister. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners.

Gebedssamenkomsten

Nadere gegevens over tijden en locaties volgen later., , , , ,

Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.