Keerpunt Nieuw-Lekkerland
rainbow

Posts Tagged ‘Bijbel 10 daagse’

Bijbel-lees-marathon (vervolg)

De op 30 oktober a.s. te starten ‘Bijbel-lees-marathon’ komt steeds dichterbij. In de diverse kerkbodes zijn oproepen gedaan om voorlezers te werven. En ook in de pers wordt deze week aandacht besteed aan de actie.

Op de websites van Het Kontakt en  De Klaroen staat inmiddels een redactioneel artikel over de ‘Bijbel-lees-marathon’.

Bijbel

Lees hier het artikel, dat in Het Kontakt en De Klaroen heeft gestaan.

En op donderdag 30 september haalden we zelfs het AD. Zie onderstaande kopie van het artikel (klik er op voor een grotere versie).

Artikel in AD van 30 september 2010

Schrijf je ook in om mee te komen lezen via bijbelleesmarathon@gmail.com of bel met André de Vreede, tel. 0652364519.

Bijbel-lees-marathon

Als ‘Keerpunt’ hebben we het plan opgevat om de Bijbel, bron van ons leven, in ons dorp hardop en in het openbaar in zijn geheel te gaan voorlezen.

Oproep aan alle christenen van Nieuw-Lekkerland,

De Bijbel is het ‘boek’ van de christenen. Als het goed is lezen we dagelijks uit die Bijbel, horen we er wekelijks over preken. Want het is het boek waarin God zichzelf laat zien, in Zijn zoekende liefde naar mensen. Telkens weer lezen we over God die tot mensen spreekt, ze voor Zichzelf wint, inspireert en beïnvloedt. Dat God echt alles over heeft om de mensen te behouden, bewees Hij wel het meest door het zenden van Zijn eigen Zoon naar deze aarde.

Zo hebben de Bijbelwoorden van God ook ons leven geraakt. En nog steeds worden we er door gevormd en gevoed, putten we er inspiratie uit voor onze omgang met God en onze medemens.
Het bevat overbekende woorden voor ons, maar geeft toch verrassend vaak een nieuwe, verfrissende kijk op ons leven. We merken soms letterlijk dat de Heilige Geest het gebruikt om ons te leiden. Ja toch?

Als ‘Keerpunt’ hebben we het plan opgevat om deze Bijbel, bron van ons leven, in ons dorp hardop en in het openbaar in zijn geheel te gaan voorlezen. Momenteel zijn we al redelijk ver met de voorbereidende plannen. De locatie is bekend (kantine van het gemeentehuis), de kerken zijn aangeschreven, ook de kerken die niet deelnemen in Keerpunt, en ook de scholen zijn geïnformeerd.

Waar we nu naar op zoek zijn? Naar mensen die ons verlangen delen om het Woord van God uit te dragen in onze omgeving en bereid zijn om een deel van die Bijbel hardop voor te lezen. Overdag of ’s nachts. De rijkdom waar jij uit mag putten is het toch waard om ook aan andere mensen te laten horen? Ben je bewogen met je naasten die onbekend zijn met de Bijbel? Ben je bereid om het zaad van het Woord te strooien en Gods handelen in de geschiedenis met mensen bekend te maken? Geef je dan op. Doe mee, want we kunnen dit niet alleen.

KOM, LEES, LUISTER EN WORDT ENTHOUSIAST!

De actie, onder de naam ‘Bijbel-lees-marathon’, start op zaterdagmorgen 30 oktober om 09.00 uur en zal naar verwachting vijf tot zes dagen en nachten duren. Dit valt in de periode van de jaarlijkse Bijbel-10-daagse. Op woensdag 27 oktober, enkele dagen voor het begin, hebben we een bidstond belegd om God om een zegen te vragen over deze actie.

Opgeven kan telefonisch bij André de Vreede, tel. 0652364519, of via email: bijbelleesmarathon@gmail.com.

Vossenjacht door Nieuw-Lekkerland

Op zaterdag 31 oktober organiseert het Keerpunt in samenwerking met het Nederlands Bijbel Genootschap een vossenjacht door Nieuw-Lekkerland voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs.
Het bijzondere aan de vossenjacht is, dat de vossen personen uit Bijbelverhalen zijn in verband met het thema van de Bijbel-10-daagse: de Verhalenkaravaan.
We beginnen om 14.00 uur bij de Maranathakerk aan de Mattenbies 1 in Nieuw-Lekkerland en om 16.00 is het afgelopen. De jongere kinderen lopen onder begeleiding.
Voor meer informatie: 0184-684576