Keerpunt Nieuw-Lekkerland
rainbow

Posts Tagged ‘Alpha cursus’

Is er meer? Stel dat er meer is?

Zou er echt meer zijn? Voor velen is het antwoord op die vraag niet zonder gevolgen gebleven. Maar het begint met vragen. Jou vragen. De Alpha cursus zoekt samen met andere mensen naar antwoorden op al je vragen.
Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.

Er zal door Keerpunt opnieuw een Alpha cursus georganiseerd worden in Nieuw-Lekkerland. We willen iedereen die antwoorden wil hebben op zijn/haar vragen van harte uitnodigen voor de Alpha cursus welke zal starten op 16 september 2010 in de Maranatha Kerk te Nieuw-Lekkerland.

Alpha cursus weer van start!

Voor de vierde keer organiseert Keerpunt een Alpha-cursus in Nieuw-Lekkerland.
Deze cursus zal van start gaan met een introductieavond op
donderdag 24 September 2009. aanvang 18.30 uur.
Locatie is op het moment van dit schrijven nog niet bekend. De cursusavonden zijn wekelijks. Voor informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met
Dinie de Jong, tel. 682686 bud.jong@hetnet.nl of alphacursus@keerpuntnieuwlekkerland.nl.

Voor wie is een Alpha-cursus? Alpha is voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof, voor het eerst of opnieuw. U hoeft daarvoor niet verbonden te zijn aan één van de deelnemende kerken. Een Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om met elkaar op zoek te gaan naar vragen zoals: waar leef ik eigenlijk voor? Wie is Jezus, wat heeft Hij eigenlijk met mijn leven te maken?
De cursus duurt twaalf avonden en een kort weekend (vrijdagavond en de hele zaterdag). Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een korte inleiding over het thema van die avond. Daarna wordt hier in kleine groepjes over door gepraat. Alle daaropvolgende cursusavonden worden op een donderdag gehouden.
De cursus is voor ieder gemeentelid omdat hij uitermate geschikt is om met een vriend, buurman, broer samen te volgen.
Gedurende de avonden wordt er gebeden door een ieder die dit op zijn hart heeft. Omdat Degene tot wie we bidden de onmisbare, stuwende, sturende kracht is om mensen te trekken, op te bouwen, in te zetten in Zijn dienst. Ook hier kunt u aan deelnemen.

Ook zijn er veel handen nodig die het werk licht maken, voor het koken, afwassen, zaal gezellig maken, inkopen doen. Als u denkt, dit is wat voor mij, laat het ons weten.

‘Verschillende achtergronden maar hetzelfde doel’

NIEUW-LEKKERLAND – ”Op de momenten dat je samen bidt merk je geen verschil. We hebben verschillende achtergronden, maar hetzelfde doel.” Aldus Nieuw-Lekkerlander Anton Verweij. Hij maakt deel uit van de stuurgroep van Keerpunt, een interkerkelijk samenwerkingsverband tussen vijf kerkgenootschappen in het rivierdorp. ”Je gaat gemakkelijker en opener met elkaar om. Door als eenheid naar buiten te treden bereik je meer.”

Door Erik de Bruin
De samenwerking is met name gericht op evangelisatie. Verweij: ”Ik denk dat voor elke christen een taak is weggelegd niet alleen naar de kerk te gaan, maar ook over het geloof te vertellen. Ik vind dat fantastisch om te doen. Waar je zelf vol van bent wil je delen met anderen.” Aart-Jan van Ek, die ook deel uitmaakt van de stuurgroep, ervaart hetzelfde: “Geloven geeft rust en sterkt het zelfvertrouwen. Ondanks de puinhoop die de mensheid soms veroorzaakt geeft God ons altijd de mogelijkheid bij hem te komen. Het is mooi Zijn liefde te ervaren en in de wetenschap te leven dat er eeuwige dingen zijn.”

Eenheid
Keerpunt werd in het leven geroepen vlak voor de millenniumwisseling. Van Ek: “Degene die de naam heeft bedacht heeft een link gelegd met het aanbreken van een nieuwe tijd. De millenniumwisseling werd door menigeen beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis. Laten wij dan een keerpunt zijn in iemands leven.” Het was een opvallende ontwikkeling in een tijd waarin juist de verdeeldheid in geloof in het voetlicht kwam stond en tot botsingen en zelfs versplintering leidde. Aan de totstandkoming van de interkerkelijke samenwerking en het besluit in gezamenlijkheid een grote tentactie op te zetten gingen volgens Van Ek ‘bijzondere’ avonden vooraf. “Avonden waarin het nodige werd gezegd en waarin over en weer verwijten werden gemaakt. Maar het was goed dat het werd gezegd en dat we tot de conclusie zijn gekomen dat we ondanks alle verschillen wél hetzelfde doel hebben. Naar buiten toe heeft het meer zin als eenheid te fungeren. Het maakt het ook een stuk gemakkelijker als je bij mensen voor de deur staat. Vroeger kreeg je steevast de vraag: van welke kerk ben je? Als je dan uitlegt dat je namens verschillende kerken komt die gezamenlijk iets hebben georganiseerd kom je beter over. Men heeft ons terecht verweten dat we verdeeld waren geraakt.”

Activiteiten
Keerpunt gaf meteen zijn visitekaartje af met een groots opgezette tentweek in het millenniumjaar. In 2007 kreeg de tentactie een vervolg. Over een nieuwe tentactie is nog niet gesproken. Wél zijn allerlei activiteiten tot volle bloei gekomen. Zoals de Alphacursus die elk jaar wordt gehouden. Jaarlijks vinden ongeveer vijf gebedssamenkomsten plaats en onder de vlag van Keerpunt is de zelfstandige club Ontmoeting met Vrouwen ontstaan. Zaterdagmiddag 18 april wordt in de Maranathakerk een interactieve theatervoorstelling gegeven waarin kinderen het Bijbelse Paasverhaal aanschouwen en op het podium worden gelokt dit verhaal na te spelen. Van Ek: “We hopen dat de kinderen samen met hun broertjes, zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s komen en ook hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Bij de jeugdclubs van de verschillende kerken is ongeveer veertig procent buitenkerkelijk. Met zulke activiteiten breng je veel mensen in aanraking met het geloof. Of het vruchten afwerpt is moeilijk te meten. Wat we wel merken is dat veel mensen weer zoekende zijn. Met name ouderen. Pasgeleden heeft de zanggroep Gideon gezongen in ‘t Waellant. Ze zongen evangelisatieliedjes uit de jaren vijftig. Ook mensen die het geloof zijn kwijtgeraakt toonden belangstelling.”

Fotobijschrift: “Waar je zelf vol van bent wil je delen met anderen.” Links Anton Verweij en rechts Aart-Jan van Ek.

Bron: de Klaroen

Alphacursus

Op 12 februari zal er opnieuw een Alpha-cursus van start gaan die georganiseerd zal worden door Keerpunt Nieuw-Lekkerland. De afgelopen jaren is deze cursus voor veel mensen in Nederland, maar ook al eerder in ons dorp Nieuw-Lekkerland, een feest van herkenning en ontmoeting geweest.

Herkenning, omdat je hier mensen tegen komt die, net als u, bezig zijn met het geloof en alles wat daarmee te maken heeft. Zoals: bidden, verdieping, kerkgang, het lezen van de Bijbel etc.
Maar ook: vergeving, de werking van de Heilige Geest en uw persoonlijke relatie met God. Omdat we hierover in kleine groepjes napraten , kom je vaak bij je persoonlijke geloofservaringen uit. Door dit met elkaar uit te wisselen , ontvang je een stuk herkenning en bevestiging van je mede-groepsleden en begeleiders. Er worden je ook handvaten aangereikt om op door te bouwen.

Ontmoeting
Een feest van ontmoeting. Het woord zegt het al. Ontmoeting: het samenkomen met mensen. Mensen die je voor deze cursus nog niet kende en waar je nu mee in gesprek gaat en waar je samen de maaltijd mee gebruikt. Ontmoeting ook met het beleven van je eigen geloof. Het nadenken hierover, de twijfel soms, of een gevoel van onvermogen. Maar ook een kans, een uitdaging voor een nieuwe of hernieuwde ontmoeting met God, Jezus en de Heilige Geest. Om weer met andere of nieuwe ogen naar je eigen relatie met God en de kerk te gaan kijken.

Het is mogelijk om de eerste avond vrijblijvend te komen kijken of de cursus misschien iets voor u is. Hiervoor willen we u van harte uitnodigen. Voor informatie en/of opgave kunt u mailen naar alphacursus@keerpuntnieuwlekkerland.nl.

Alpha cursus krijgt vervolg in 2008

Heeft u ook zo genoten van de kerstnachtviering in De Klipper en/of de kerkdienst op 1e kerstdag? Was je ook zo onder de indruk van de plechtigheden,de zang, de mooie kerstversiering, de sfeer? Maar bleven, op weg naar huis door de koude nacht, en de dagen erna tijdens familiebezoek of kerstdiner, vragen door je hoofd spelen? Is dit nou alles? Is Kerst niet meer dan kaarslicht, kerstbal en romantisch gezongen ‘Stille nacht’? Wat betekent dat eigenlijk: Jezus is geboren? Wat betekent dat voor mij?
Zou er echt meer zijn? Voor velen is het antwoord op die vraag niet zonder gevolgen gebleven. Maar het begint met vragen. Jou vragen. De Alpha cursus zoekt samen met andere mensen naar antwoorden op al je vragen.
Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.

Er zal door Keerpunt opnieuw een Alpha cursus georganiseerd worden. We willen iedereen antwoorden wil hebben op zijn/haar vragen van harte uitnodigen voor de introductieavond die gehouden zal worden op 15 januari 2008 hier in de kerk. Aanvang:18.30 uur. Opgave en/of informatie: Willemiek Schippers. Tel 0184-681558 of per e-mail op: wim.schippers@xs4all.nl