Bijbel-lees-marathon voorbij!

Dinsdagavond 2 november 2010 om 20.45 uur zijn de laatste verzen uit Openbaring 22 gelezen:

“Die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom haastiglijk. Amen.’ Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.”

Na bijna 84 uur, 3,5 dag/nacht, kwam er een einde aan het voorlezen van de hele Bijbel. Veel mensen hebben voorgelezen, velen liepen spontaan binnen en schoven ook aan in de ‘voorleesrij’. Of luisterden gewoon. Er was geen enkele verstoring of onderbreking. Er was stilte en eerbied.

Later volgt een uitgebreider verslag, diverse foto’s die zijn gemaakt en zullen we proberen de gemaakte opnames ook beschikbaar te maken om terug te luisteren.

We willen alle bezoekers en deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en medewerking. We hebben gemerkt dat we gedragen zijn door gebed. We durven ook te zeggen dat we God aan het werk hebben gezien. Zijn Woord doet nog steeds iets met mensen. Zijn Geest is nog steeds onder ons. Hij is de levende Heer. En zijn Woord is zeker geen geschiedenis, die voorbij is. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde!, , ,

Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.