Keerpunt zoekt Penningmeester / Websitebeheerder / Gespreksleiders Alphacursus

* Vanwege het vertrek van de huidige penningmeester zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Wat wordt er van een penningmeester verwacht?

 • Je beheert zelfstandig de bankrekening en doet betalingen van ingediende nota’s die vanuit de diverse commissies worden ingeleverd of toegestuurd
 • Je houdt alle betalingen bij in “Excel”
 • Je doet elk kwartaal verslag van alle inkomsten en uitgaven aan de stuurgroep van Keerpunt
 • Na afloop van elk boekjaar verwerk je het totaal van alle inkomsten en uitgaven in een verkorte versie, bedoeld om verantwoording af te leggen aan de deelnemende kerken
 • Je stuurt de bovengenoemde verkorte versie naar de kerkenraden, met het verzoek om hun bijdrage voor dit jaar te voldoen

Uiteraard word je hierin begeleid en ondersteund door de leden van de stuurgroep van Keerpunt.

* Voor het beheren van haar website is Keerpunt op zoek naar een websitebeheerder.

Wat wordt er van een websitebeheerder verwacht?

 • Je hebt verstand van het werken met websites in WordPress
 • Je houdt updates bij en verwerkt nieuwe versies van het programma
 • Je zorgt voor het plaatsen van vooraf toegestuurde informatie (vanuit de stuurgroep van Keerpunt en/of de commissies) over de komende activiteiten
 • Je plaatst, indien mogelijk, de berichten ook op Facebook en Twitter en je gaat in op eventuele opmerkingen, reacties of vragen
 • Je maakt op Facebook evenementen aan van de activiteiten
 • Als er foto’s en documenten worden aangeleverd, plaats je deze evt. in een foto-album op de website of op Facebook
 • Je zet de opgenomen uitzendingen van de vrouwenochtenden en het vrouwenontbijt via een mp3 bestand op de website.

Het is belangrijk dat je alert en discreet reageert op reacties en dat je zo nodig één en ander doorspeelt naar de stuurgroep. Het zou fijn zijn als je ook iemand anders op kunt leiden tot websitebeheerder, zodat in jouw afwezigheid er altijd iemand beschikbaar is om de werkzaamheden te continueren.

* Vanuit Keerpunt Nieuw-Lekkerland wordt elk jaar van half september tot half december een Alphacursus in Nieuw-Lekkerland georganiseerd. Wij zijn op zoek naar gespreksleiders die ons team de komende jaren willen versterken.

Wat wordt er van een gespreksleider verwacht?

 • Je bent overtuigd van het werk van Gods Geest door de Alphacursus heen en je gelooft dat jij daarin een instrument mag zijn
 • Je kunt luisteren naar en openstaan voor de mening van de ander
 • Je kunt samen met een andere gespreksleider een klein groepje n.a.v. een gehouden inleiding leiden
 • Je durft open vragen te stellen
 • Je moedigt cursisten aan om deel te nemen aan het gesprek

Na een inwerkperiode geef je één of meerdere inleidingen gedurende de cursus. Ook ben je actief betrokken bij het organiseren van de cursus. Gespreksleider zijn op een Alphacursus is een mooie, dankbare taak. Je leert mensen kennen die vragen hebben over geloof. Je mag een stukje meelopen in hun zoektocht naar antwoorden en je ziet hen groeien in hun geloof. Je eigen geloof wordt hierdoor zeker verrijkt!

Enthousiast geworden? Geef je op bij:

 • Anton Verweij       (contactpersoon penningmeester en websitebeheerder)                        0184 – 682357 / mail: abverweij60@gmail.com
 • Folker Damsteegt (contactpersoon gespreksleider Alphacursus)                                          0184 – 681037 / mail: f.damsteegt1@kpnplanet.nl


Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.