Keerpunt Nieuw-Lekkerland
rainbow

Posts Tagged ‘Week van Gebed’

Week van gebed

WvG-2015-Heilig Dag

Gebedssamenkomst

Op zaterdag 20 maart a.s. houdt Keerpunt een gebedssamenkomst in onze kerk. Georganiseerd door de Vrije Baptistengemeente. We beginnen om 19:00 uur.
Tijdens de gebedsweek hebben veel mensen ervaren dat gezamelijk gebed verbinding geeft. In eerst instantie natuurlijk met de Here God, bidden is bouwen aan je relatie met Hem. Maar ook de relatie tot de ander komt soms in een ander licht te staan. In het verlangen Hem te kennen en te dienen vinden we elkeer in die ene Gemeente, verbonden met ons Hoof Jezus Christus. Om hem te eren , danken en aan te roepen. Opgebouwd en bemoedigd te worden, kracht te ontvangen om standvastig te zijn en blijven. De Here God is van eeuwigheid Dezelfde, Hij wil gebeden zijn.
Iedereen van harte welkom.

Week van Gebed in Nieuw-Lekkerland

Thema: Jij bent mijn getuige
Alle bijeenkomsten: aanvang 19.30 uur

  • Maandag 18 januari Gereformeerde Ontmoetingskerk
  • Dinsdag 19 januari Vrije Baptisten (Maranathakerk)
  • Woensdag 20 januari Maranathakerk
  • Donderdag 21 januari De Hoeksteen (Geref. Vrijgemaakt)
  • Zaterdag 23 januari Rehobothkerk

inlichtingen: Anton Verweij, 0184-682357, abverweij@solcon.nl

Bidden met open handen

Het thema van de nationale gebedsweek(19 –26 januari 2008) is dit jaar:
BIDDEN MET OPEN HANDEN

Bidden en bezinnen gaan in de Week van Gebed hand in hand. Dit jaar aan de hand van het thema: Bidden met open handen. Handen die zich uitstrekken naar God: in dankgebed, lofprijs en aanbidding. En handen die zich uitstrekken naar de mensen om ons heen: in voorbede, maar ook praktisch! Hierbij laten we ons inspireren en leiden door de handen van Jezus. Aan het begin van het jaar willen we alles wat ons bezig houdt in Gods handen leggen. Hierbij staan we stil bij wat we in de Bijbel leren over de handen van Jezus. We steken in bij de biddende handen van Jezus. Daarna volgen we Jezus’ helpende en dienende handen en besluiten met een bezinning op de aanwezigheid en zichtbaarheid van Jezus’ handen in onze eigen leefwereld.
Keerpunt organiseert ter afsluiting van deze gebedsweek een bidstond.
Zaterdag 26 januari 2008 wordt deze gehouden in de Ontmoetingskerk (gewijzigde locatie, was voorheen Maranatha Kerk).
We beginnen om 19:00 uur en duurt tot 20:00 uur.

Wij heten u allen van harte welkom deze bidstond bij te wonen.