Keerpunt Nieuw-Lekkerland
rainbow

Posts Tagged ‘Gebedssamenkomst’

Bidden voor de verkiezingen

NIEUW-LEKKERLAND – Keerpunt, het evangelisatieplatform van vijf kerken in Nieuw-Lekkerland, nodigt iedereen uit voor een bidstond op zaterdag 29 mei in De Hoeksteen aan de Vonckstraat. Er wordt met name gebeden voor de landelijke verkiezingen op 9 juni. Maar ook andere onderwerpen kunnen aan de orde komen in de gebeden. De aanvang is 19.00 uur. Er wordt tevens gezongen en uit de Bijbel gelezen.

Gebedssamenkomst

Op zaterdag 20 maart a.s. houdt Keerpunt een gebedssamenkomst in onze kerk. Georganiseerd door de Vrije Baptistengemeente. We beginnen om 19:00 uur.
Tijdens de gebedsweek hebben veel mensen ervaren dat gezamelijk gebed verbinding geeft. In eerst instantie natuurlijk met de Here God, bidden is bouwen aan je relatie met Hem. Maar ook de relatie tot de ander komt soms in een ander licht te staan. In het verlangen Hem te kennen en te dienen vinden we elkeer in die ene Gemeente, verbonden met ons Hoof Jezus Christus. Om hem te eren , danken en aan te roepen. Opgebouwd en bemoedigd te worden, kracht te ontvangen om standvastig te zijn en blijven. De Here God is van eeuwigheid Dezelfde, Hij wil gebeden zijn.
Iedereen van harte welkom.

Samenkomst Keerpunt in Ontmoetingskerk

NIEUW-LEKKERLAND – Onder het thema ‘Jezus volgen’ houdt Keerpunt, een samenwerkingsverband tussen vijf Nieuw-Lekkerlandse kerken, zondag 28 november een uur van samenzijn. In dit uur wordt gelezen uit de Bijbel, gezongen en God gedankt en geprezen voor wie Hij is. Ook wordt gebeden voor de wereld, Nederland, voor de kerkelijke gemeenten en voor onderwerpen die door bezoekers worden aangedragen. De bijeenkomst wordt gehouden van 19.00 tot 20.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Dorpslaan.

Gebedssamenkomst

NIEUW-LEKKERLAND – De Interkerkelijke organisatie Keerpunt houdt op zaterdag 13 juni een gebedssamenkomst in Nieuw-Lekkerland. Gedurende deze gebedssamenkomst is er een overdenking en ruimte voor samenzang. De gereformeerd vrijgemaakte kerk De Hoeksteen aan de Vonkstraat opent om 19.00 uur haar deuren. De samenkomst is om 20.00 uur afgelopen.

‘Verschillende achtergronden maar hetzelfde doel’

NIEUW-LEKKERLAND – ”Op de momenten dat je samen bidt merk je geen verschil. We hebben verschillende achtergronden, maar hetzelfde doel.” Aldus Nieuw-Lekkerlander Anton Verweij. Hij maakt deel uit van de stuurgroep van Keerpunt, een interkerkelijk samenwerkingsverband tussen vijf kerkgenootschappen in het rivierdorp. ”Je gaat gemakkelijker en opener met elkaar om. Door als eenheid naar buiten te treden bereik je meer.”

Door Erik de Bruin
De samenwerking is met name gericht op evangelisatie. Verweij: ”Ik denk dat voor elke christen een taak is weggelegd niet alleen naar de kerk te gaan, maar ook over het geloof te vertellen. Ik vind dat fantastisch om te doen. Waar je zelf vol van bent wil je delen met anderen.” Aart-Jan van Ek, die ook deel uitmaakt van de stuurgroep, ervaart hetzelfde: “Geloven geeft rust en sterkt het zelfvertrouwen. Ondanks de puinhoop die de mensheid soms veroorzaakt geeft God ons altijd de mogelijkheid bij hem te komen. Het is mooi Zijn liefde te ervaren en in de wetenschap te leven dat er eeuwige dingen zijn.”

Eenheid
Keerpunt werd in het leven geroepen vlak voor de millenniumwisseling. Van Ek: “Degene die de naam heeft bedacht heeft een link gelegd met het aanbreken van een nieuwe tijd. De millenniumwisseling werd door menigeen beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis. Laten wij dan een keerpunt zijn in iemands leven.” Het was een opvallende ontwikkeling in een tijd waarin juist de verdeeldheid in geloof in het voetlicht kwam stond en tot botsingen en zelfs versplintering leidde. Aan de totstandkoming van de interkerkelijke samenwerking en het besluit in gezamenlijkheid een grote tentactie op te zetten gingen volgens Van Ek ‘bijzondere’ avonden vooraf. “Avonden waarin het nodige werd gezegd en waarin over en weer verwijten werden gemaakt. Maar het was goed dat het werd gezegd en dat we tot de conclusie zijn gekomen dat we ondanks alle verschillen wél hetzelfde doel hebben. Naar buiten toe heeft het meer zin als eenheid te fungeren. Het maakt het ook een stuk gemakkelijker als je bij mensen voor de deur staat. Vroeger kreeg je steevast de vraag: van welke kerk ben je? Als je dan uitlegt dat je namens verschillende kerken komt die gezamenlijk iets hebben georganiseerd kom je beter over. Men heeft ons terecht verweten dat we verdeeld waren geraakt.”

Activiteiten
Keerpunt gaf meteen zijn visitekaartje af met een groots opgezette tentweek in het millenniumjaar. In 2007 kreeg de tentactie een vervolg. Over een nieuwe tentactie is nog niet gesproken. Wél zijn allerlei activiteiten tot volle bloei gekomen. Zoals de Alphacursus die elk jaar wordt gehouden. Jaarlijks vinden ongeveer vijf gebedssamenkomsten plaats en onder de vlag van Keerpunt is de zelfstandige club Ontmoeting met Vrouwen ontstaan. Zaterdagmiddag 18 april wordt in de Maranathakerk een interactieve theatervoorstelling gegeven waarin kinderen het Bijbelse Paasverhaal aanschouwen en op het podium worden gelokt dit verhaal na te spelen. Van Ek: “We hopen dat de kinderen samen met hun broertjes, zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s komen en ook hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Bij de jeugdclubs van de verschillende kerken is ongeveer veertig procent buitenkerkelijk. Met zulke activiteiten breng je veel mensen in aanraking met het geloof. Of het vruchten afwerpt is moeilijk te meten. Wat we wel merken is dat veel mensen weer zoekende zijn. Met name ouderen. Pasgeleden heeft de zanggroep Gideon gezongen in ‘t Waellant. Ze zongen evangelisatieliedjes uit de jaren vijftig. Ook mensen die het geloof zijn kwijtgeraakt toonden belangstelling.”

Fotobijschrift: “Waar je zelf vol van bent wil je delen met anderen.” Links Anton Verweij en rechts Aart-Jan van Ek.

Bron: de Klaroen