Keerpunt Nieuw-Lekkerland
rainbow

Posts Tagged ‘Gebedssamenkomst’

Bidstond Keerpunt

Op zaterdag 9 oktober 2010 wordt er een bidstond georganiseerd door Keerpunt.

Het thema is ‘God(s)dienstig’.

Locatie: Maranatha kerk, Mattenbies, Nieuw-Lekkerland.

Tijd: van 19.00 tot 20.00 uur.

Bidden voor de verkiezingen

NIEUW-LEKKERLAND – Keerpunt, het evangelisatieplatform van vijf kerken in Nieuw-Lekkerland, nodigt iedereen uit voor een bidstond op zaterdag 29 mei in De Hoeksteen aan de Vonckstraat. Er wordt met name gebeden voor de landelijke verkiezingen op 9 juni. Maar ook andere onderwerpen kunnen aan de orde komen in de gebeden. De aanvang is 19.00 uur. Er wordt tevens gezongen en uit de Bijbel gelezen.

Gebedssamenkomst

Op zaterdag 20 maart a.s. houdt Keerpunt een gebedssamenkomst in onze kerk. Georganiseerd door de Vrije Baptistengemeente. We beginnen om 19:00 uur.
Tijdens de gebedsweek hebben veel mensen ervaren dat gezamelijk gebed verbinding geeft. In eerst instantie natuurlijk met de Here God, bidden is bouwen aan je relatie met Hem. Maar ook de relatie tot de ander komt soms in een ander licht te staan. In het verlangen Hem te kennen en te dienen vinden we elkeer in die ene Gemeente, verbonden met ons Hoof Jezus Christus. Om hem te eren , danken en aan te roepen. Opgebouwd en bemoedigd te worden, kracht te ontvangen om standvastig te zijn en blijven. De Here God is van eeuwigheid Dezelfde, Hij wil gebeden zijn.
Iedereen van harte welkom.

Samenkomst Keerpunt in Ontmoetingskerk

NIEUW-LEKKERLAND – Onder het thema ‘Jezus volgen’ houdt Keerpunt, een samenwerkingsverband tussen vijf Nieuw-Lekkerlandse kerken, zondag 28 november een uur van samenzijn. In dit uur wordt gelezen uit de Bijbel, gezongen en God gedankt en geprezen voor wie Hij is. Ook wordt gebeden voor de wereld, Nederland, voor de kerkelijke gemeenten en voor onderwerpen die door bezoekers worden aangedragen. De bijeenkomst wordt gehouden van 19.00 tot 20.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Dorpslaan.

Gebedssamenkomst

NIEUW-LEKKERLAND – De Interkerkelijke organisatie Keerpunt houdt op zaterdag 13 juni een gebedssamenkomst in Nieuw-Lekkerland. Gedurende deze gebedssamenkomst is er een overdenking en ruimte voor samenzang. De gereformeerd vrijgemaakte kerk De Hoeksteen aan de Vonkstraat opent om 19.00 uur haar deuren. De samenkomst is om 20.00 uur afgelopen.