Keerpunt Nieuw-Lekkerland
rainbow

Posts Tagged ‘Vrouwenochtend’

Opname ontbijt met vrouwen

Van de  dienst is een opname gemaakt deze kunt u beluisteren of downloaden via de volgende link

Ontbijt zaterdag 7 maart 2015

 

 

Ontbijt met vrouwen 7 maart

Omv-7-3

Open ochtend voor vrouwen

Noteert u alvast de nieuwe datum van de open ochtend voor vrouwen in uw agenda, D.V. Woensdag 11 November a.s.
‘s morgens om 09.00 uur in het gebouw van de Maranatha gemeenten aan de Mattenbies nr. 1.
we houden u op de hoogte.

Geslaagd vrouwenontbijt

Zaterdagmorgen 28 Februari j.l. 08.45 uur de zaal van de Ontmoetingskerk stroomt vol vrouwen. De geur van de koffie, de gezellig gedekte tafels, de gastvrouwen, bekenden, al gauw voelt men zich thuis. Trudy Simons heet iedereen van harte welkom, ook de spreker Arjan de Waaij en zijn vrouw Roos die vanmorgen samen, met zang en lezing de ochtend zullen invullen. Maar….. eerst zijn er de heerlijke broodjes, sloten thee en koffie en gezellige gesprekken.
Na dit ontbijt laat Arjan ons naar aanleiding van de gelijkenis van de wachtende Vader uit Lucas 15 in de personen Jan, Marijke en Roos zien welke hindernissen er kunnen zijn om naar de Vader terug te gaan.
De ervaringen van deze personen zijn heel herkenbaar. Arjan laat zien hoe groot de Liefde van de wachtende Vader is en dat het van levensbelang is dat we gaan. Om te belijden wat fout is, om gekleed te worden, met mantel, sandalen en een ring. Allemaal symbolen van acceptatie. Om bij de Vader te mogen zijn.
Roos en Arjan zingen een aantal heel toepasselijke liederen, die evenals de woorden uit Lucas diep raken.
Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers wordt er aan de hand van stellingen gepraat over het thema Feest.
er wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid om Arjan en Roos nog vragen te stellen. Mooi om te zien dat mensen spontaan vanuit de zaal reageren om elkaar te bemoedigen.
Uit de reacties blijkt dat men uitziet naar de het volgende ontbijt.
We kijken met dankbaarheid terug op een heel fijne morgen, waarin we veel mochten ontvangen van de Here God en van elkaar.

Open ochtend voor vrouwen

Op D.V. Woensdag 29 Oktober a.s. organiseren wij weer een open ochtend voor vrouwen.
Deze wordt gehouden in ons kerkgebouw. Om 09.00 uur staat de koffie klaar en het programma begint om 09.15 uur en duurt tot 11.15 uur.
Spreker zal zijn Ds. H. van Hemmen, predikant van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt.
Het thema is : God is dichtbij! Hij zal dit uitwerken aan de hand van een prachtige Psalm.
Voor de allerkleinsten is er crèche.
U bent allen van harte welkom en als u uw vriendin(nen) mee wilt nemen is dat een heel goed idee. Het beloofd een heel boeiende ochtend te worden.
Toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.
Voor meer informatie W. Barendregt 682285 en A.Bakker 681077.